Kivennäisaineet ovat ravinnon mukana saatavia alkuaineita ja osaa niistä tarvitaan elimistössämme aineenvaihdunnan pysymiseksi normaalina. Kivennäisaineita, joita elimistö tarvitsee vain vähän, kutsutaan hivenaineiksi. Magnesium ja kalsium lukeutuvat ns. makrokivennäisaineisiin, joita ihminen tarvitsee päivässä useita satoja milligrammoja. Ravinnon täydentäjäksi kannattaa valita valmiste, joka sisältää vain tuoreita, käsittelemättömiä ja luonnollisia ainesosia varmistamaan tuotteen teho ja imeytyminen.

Markkinoilla olevissa ravintolisissä käytetään useita erilaisia magnesium- ja kalsiumyhdisteitä. Suhteellisessa imeytymismäärässä eri mineraalimuotojen välillä on paljon väärinkäsityksiä – erityisesti, kun on kyseessä magnesium ja kalsium. Esimerkkinä vaikkapa kalsiumkarbonaatti, jonka imeytymistaso on tutkimusten mukaan hyvin samankaltainen kuin kalsiumsitraatilla, kun on kyseessä normaalin ruuansulatuksen omaava henkilö – edellyttäen kuitenkin että kalsium otetaan ruoan yhteydessä, eikä tyhjään vatsaan. Tämä on vastakkainen näkemys sille, mitä monet terveystuotealalla uskovat.

Hyvin yleisesti ravintolisissä käytetään magnesiumista oksidimuotoa ja kalsiumista karbonaattia. Nämä on syytä ottaa yhdessä ravinnon kanssa, sillä ne tarvitsevat mahahappoja imeytyäkseen.  Maha vapauttaa happoa sulattaakseen ruokaa, ja samainen happo voi avustaa myös kivennäisaineiden imeytymisessä. Sitraattimuotoisen valmisteen etu on, että kalsium- ja magnesiumsitraatti tarvitsevat ainoastaan kosteutta imeyttääkseen ravintoaineet, eivätkä tarvitse happoisuutta.

Sitraattimuotoisen valmisteen ongelma on kuitenkin sen vaatima tila, sillä sitä tarvitaan huomattavasti enemmän saadaksemme saman määrän kivennäisaineita.

Esim. kalsiumsitraatti on enimmillään 21 % kalsiumia painostaan. Jotta saisimme 1000 mg kalsiumia, täytyisi käyttää lisäksi 4000 mg sitraattia kelatoivaa ainesosaa. Kapseliin voi laittaa enimmillään 650 mg sitraattia, joten henkilö, joka haluaa saada 1000 mg kalsiumia kalsiumsitraattina, täytyisi ottaa 8 kapselia päivässä… pelkästään kalsiumia! Tähän kapselimäärään ei ole laskettu vielä muita ainesosia – ei magnesiumia, täyteaineita, sidosaineita ym.

Jos henkilö haluaisi saada 1000 mg kalsiumia JA 500 mg magnesiumia sitraattimuotoisena, hänen täytyisi ottaa 12 kapselia päivässä, koska magnesiumsitraatissa on normaalisti vielä pienempi määrä magnesiumia (n. 16 %). Jos vielä lisäisimme tähän Terranovan Magnifoodin, niin kapseleiden määrä tulisi olemaan 14 tai 15 päivässä!

Tämän lisäksi sitraattimuodon valmistus on suhteellisen kallista, jolloin se nostaisi tuotteen hintaa kuluttajalle merkittävästi.

Jos henkilöllä on hapoton maha tai hän käyttää mahahappojen eritykseen vaikuttavia lääkkeitä, kalsiumsitraatti VOI olla merkittävästi parempi vaihtoehto. Mutta tämä imeytymisongelma esiintyy vain silloin, kun mahahappoja on vähän kapselin ottohetkellä, tai jos se otetaan tyhjään mahaan. Koska suurimmalla osalla ihmisistä on normaali mahahappopitoisuus, on turhaa kehottaa heitä ottamaan 3-4 kertaa enemmän kapseleita – tai kapseleita, jotka ovat 2, 3 tai 4 kertaa suurempia – ja vielä puolitoista kertaa korkeammalla hinnalla… vain jotta saataisiin sama määrä kivennäisainetta samalla imeytymistasolla!

Kuitenkin on olemassa ihmisiä, joilla mahahappoja on vähän. Terranovan tuotekehittelyssä on erityisesti haluttu huomioida nämä henkilöt. Erityisesti yli 50-v. naiset ovat alttiimpia hapottomalle mahalle ja he ovat kuitenkin suurin käyttäjäryhmä magnesium-kalsium-ravintolisille. Siksi mukana on kylmäkuivattua inkivääriä sekä muita tärkeitä synergistisiä kasviainesosia, jotka työskentelevät yhdessä magnesiumin ja kalsiumin kanssa, huolehtien paitsi ravintoaineiden hyväksikäytettävyydestä, myös niiden toiminnasta kehossamme – tarjoten samalla lisäkalsiumin lähteen kasvikunnasta.

Miten siis onnistuimme laittamaan Terranovan Magnesium Calcium Complex -valmisteeseen 125 mg magnesiumia ja 62,5 mg kalsiumia yhteen kapseliin yhdessä Magnifoodin-kasvis/yrttisekoituksen kanssa? Se on mahdollista, sillä kalsiumkarbonaatti on 40 % kalsiumia painostaan ja magnesiumoksidi on 60 % magnesiumia painostaan. Osa valmisteen mineraaleista tulee sitraatista, mutta suurin osa (n. 80 %) on oksidista tai karbonaatista.

Jos kuitenkin sitraatti olisi merkittävästi paremmin imeytyvä kuin oksidi tai karbonaatti, käyttäisimme sitä 100 % huolimatta suuremmasta kapselimäärästä tai syntyvästä hintaerosta. Terranovan tuotteissa ei koskaan tingitä laadusta ja imeytyvyydestä, vaan on ensiarvoisen tärkeää, että käytetään sellaisia tarkoin valittuja ravintoainemuotoja, joista ihmiselimistö saa parhaan mahdollisen hyödyn ja jonka biologinen hyväksikäytettävyys on korkein mahdollinen.